Fundacja „Sylwetka Trójmiasta”

Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”

Adres siedziby, kontakt

Brylantowa 14, 80-180 Gdańsk
gm. Gdańsk, pow. Gdańsk
woj. pomorskie, Polska
Tel.: 0-501 772 594

Adres do korespondencji: jak wyżej

E-mail: fundacja@twojasylwetka.pl

Strona: www.fundacja.twojasylwetka.pl

Sposób, godziny kontaktu: pon. – pt. w godz. 10.00 – 17.00

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rok powstania: 2005

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000228621
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 220032580
Urząd Skarbowy – nr NIP:

Status OPP od: 2005 roku


Ludzie organizacji

Zarząd:

Maria Fall-Ławryniuk – prezes

Finanse

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A. II O/Gdańsk 19 1090 1098 0000 0001 0370 5716


Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na:

Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach zostały przeznaczone na:

 • Ogólnie na działania statutowe

O nas: Misja

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i prozdrowotna w zakresie:

 1. Wspomagania ośrodków, organizacji i podmiotów zajmujących się propagowaniem zdrowego stylu życia oraz terapią otyłości, nadwagi oraz innych chorób cywilizacyjnych;
 2. Wspierania działalności naukowej i naukowo-badawczej związanej z problemami dotyczącymi otyłości, nadwagi, innych chorób cywilizacyjnych, aktywności fizycznej i uzależnień oraz wpływu czynników zewnętrznych na zdrowie człowieka;
 3. Niesienia pomocy humanitarnej, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 4. Rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób z nadwagą, otyłością, chorobami sercowo naczyniowymi, chorobami nowotworowymi i cukrzycą;
 5. Współpracy z wiodącymi ośrodkami medycznymi w kraju i na świecie;
 6. Działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z problemami związanymi z nadwagą, otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi;
 7. Profilaktyki w zakresie spędzania czasu wolnego dzieci i dorosłych oraz profilaktyki uzależnień;
 8. Prowadzenie programów diagnostycznych i profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w szczególności z zakresu bariatrii, onkologii, kardiologii i diabetologii;
 9. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych w celach prozdrowotnych;
 10. Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych.