Przygotowanie do pierwszej wizyty

Trwa ok. 1 godziny – na tę wizytę proszę przygotować spis spożywanych pokarmów z ostatnich trzech dni poprzedzających spotkanie. By ułatwić przygotowanie dzienniczka, proszę pobrać dokument i wypełnić wg. zawartych w nim wskazówek. (tutaj do pobrania dokument) proszę również przynieść aktualne badania (jeśli takie posiadasz) – krwi, poziom cholesterolu – lipidogram, poziomu cukru,  badania tarczycowe, moczu oraz innych związanych z aktualnym stanem zdrowia

Przeprowadzane jest też badanie składu ciała przy pomocy analizatora firmy Tanita. W związku z tym nie należy spożywać posiłków min. 3 godziny przed badaniem i min. 2 godziny nie pić żadnych płynów. Nie należy być bezpośrednio po intensywnym wysiłku.

Dane do przelewu:
C.Z.O. SYLWETKA

Bank millennium: 54 1160 2202 0000 0000 4943 0159