1% podatku za 2017 rok

Fundacji Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”
ul. Brylantowa 14,  80-180 Gdańsk
e-mail: fundacja@twojasylwetka.pl oraz maria@twojasylwetka.pl.
www.twojasylwetka.pl

 

Witam serdecznie!

Również i w tym roku zachęcamy wszystkich zwolenników zdrowego stylu życia i sympatyków podejmowanych przez nas działań prozdrowotnych i edukacyjnych do przekazania 1% podatku na rzecz naszej organizacji w celu wspierania jej działalności.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego /Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Sylwetka Trójmiasta/,  jej numer KRS  0000228621 i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Informacje na nasz temat można uzyskać pod adresem: LISTA

Fundacja z nr 4844 na liście uprawnionych do ubiegania się  o 1%

Prezes zarządu fundacji
Maria Fall-Ławryniuk